Asfaltering av Attundavägen utanför Tibble gymnasium

5 september 2018, kl. 12:28 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Asfalteringssarbetet kommer att pågå från måndagen den 10 september till och med onsdagen den 19 september. Vändzonen utanför gymnasiet ska asfalteras om.

Av- och påstigningszon utanför skolan kommer att vara begränsad och parkeringen vid entrén till skolan kommer att vara helt avstängd, måndagen den 10 september, tisdagen den 11 september samt måndagen den 17 september.

Parkeringarna framför skolan mot Täby Centrum och utanför Bowlinghallen påverkas inte.Trafikvakter finns på plats för att leda om trafiken.