Arbete vid hållplats läge K, Stora Marknadsvägen

14 november 2023, kl. 16:28 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Måndagen den 20 november kommer arbetet med ett nytt väderskydd att påbörjas vid hållplats K, rampen upp till rondellen Stora marknadsvägen från Attundavägen.

Arbetet kommer att pågå i två veckor. Busshållplatsen kommer inte att bli flyttad utan det kommer finnas framkomlighet under arbetstid.