Arbeten vid infartsparkeringen i Täby park

7 juli 2020, kl. 11:52 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med vecka 31 kommer arbeten med att bygga om infartsparkeringen i Täby park samt anlägga en gång- och cykelväg intill parkeringen att ske.

Arbetena kommer pågå fram till och med vecka 33. Under arbetena kommer infartsparkeringen fortsatt delvis vara öppen.  

När parkeringen är färdig kommer det finnas nya parkeringsräcken och ny belysning i mitten av parkeringen.