Trafikstörningar i Roslags-Näsby

22 augusti 2019, kl. 11:53 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.42 den 31 oktober

I oktober börjar flera arbeten på Stationsvägen och Smedjevägen. Arbetena kommer att pågå över tid, och utföras i etapper med sista slutdatum juli 2020.

I samband med arbetena stängs trafiken på Stationsvägen av, preliminärt hela oktober och november. Trafiken längs Smedjevägen leds om via en tillfällig väg. Arbetena på Smedjevägen planeras pågå från oktober 2019 till juli 2020.

Trafikstörningarna beror på att befintliga vägar ska grävas upp för att dra nya ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och el. Arbetena är planerade så att boende och andra som rör sig i området ska töras så lite som möjligt. 

Väg  Etapp Preliminär start Preliminärt färdig
Stationsvägen 1 Vecka 40 2019 November 2019
Stationsvägen 2 November 2019, när etapp 1 är klart Januari 2019
Smedjevägen 1 Vecka 40 2019 Mars 2020
Smedjevägen 2 Mars 2020 , när etapp 1 är klart  Juli 2020