Arbeten på Tibblevallen

11 maj 2020, kl. 15:34 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under veckorna 22 till och med vecka 26 kommer gummibeläggning på löparbanorna på Tibblevallen att genomföras.

Arbetena pågår under vardagar mellan klockan 7.00 och 17.00 och kan medföra viss stark lukt.