Arbeten på Täby allé

6 oktober 2020, kl. 10:29 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Begränsadframkomlighet på Täby allé och mellan 27-30 oktober stängs vägen av på grund av byggarbeten.

På Täby allé är hastigheten sänkat till 30 km/h under byggtiden. 

Trafiken regleras med trafikljus. Det gör att västra sidan av vägen stängs av (i riktning mot E18). Sen kommer det andra körföltet mot öster (i riktning mot Täby Centreum) att stängas av.

Det kommer gå att köra i båda riktningarna men framkomligheten kommer vara begränsad.

Täby allé avstängd

Täby allé kommer stängas av och trafiken kommer ledas om från och med tisdagen den 27 oktober till och med fredagen den 30 oktober.