Arbeten på Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Ytterby grindväg

19 september 2023, kl. 14:42 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 06.00 den 25 september
Förväntat klart: Klockan 23.55 den 19 november

NCC kommer tillsammans med UE Brolänk att utföra arbeten på bron på Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Ytterby grindväg.

Vecka 39 kommer alla fyra körfält att fräsas.

Vecka 40-46 byts gamla broskarvar mot nya, nytt tätskikt läggs och till sist en ny beläggning på hela bron.

Arbetet innebär att fyra filer blir två filer under arbetets gång. Framkomligheten kommer att påverkas men det kommer alltid att gå att köra i båda riktningarna.