Belysningsarbeten vid Stora Marknadsvägen vid Täby centrum

19 januari 2024, kl. 11:18 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med måndag den 22 januari kommer Bogfelts att nattetid arbeta med lamp- och armturbyten på Stora Marknadsvägen vid Täby C. Arbetet kommer att ta några dagar. Ta alternativa vägar om möjligt.