Arbete på Stockholmsvägen: ett körfält avstängt vecka 26-35

14 juni 2024, kl. 13:33 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 18.00 den 30 augusti

Ett körfält stängs av på en sträcka av ca 100 meter på Stockholmsvägen mellan Åkerbyvägen och Gästgivargränd. Detta innebär begränsad framkomlighet för trafikanter. Under denna period kommer det finnas trafikljus för framkomligheten. I rusningstrafik, 06:00-9:00 och 15:00-18:00 kommer flaggvakter vid behov finnas på sträckan. Hastigheten begränsas till 30km/h.

Detta görs som en del av KaVa-projektet (Kapacitetsförstärkning VA genom omledning). Projektet syftar till att öka kapaciteten för VA-systemet inom Täby kommun.

Karta