Arbete med ny effektbelysning i Enhagsparken

20 september 2019, kl. 13:21 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Arbete med att skapa effektbelysning av träd i Enhagsparken pågår. Arbetet beräknas vara klart senast 18 oktober.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00