Anläggning av ny gång- och cykelväg från Täby park via Täby allé till befintlig gång- och cykelväg mellan Grindtorpsvägen och Täby centrum

12 juni 2020, kl. 08:06 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Just nu pågår arbeten med att anlägga en gång- och cykelbanan från Täby park, via Täby allé till befintlig gång- och cykelväg som går mellan Grindtorpsvägen och Täby centrum.

Arbetena kommer ske vardagar mellan klockan 7.00 och 19.00 och kan medföra oljud.

Gång- och cykelbanan beräknas färdig i slutet av oktober. Längs med gång- och cykelvägen kommer belysning, sittplatser och mindre planteringar att finnas.