Alléskötsel Näsby allé

26 juni 2020, kl. 13:55 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Skötsel av alléträd kommer att genomföras vid Näsby allé. Arbetet sker dagtid med start måndagen den 6 juli till och med onsdagen den 15 juli.

Arbetena kommer medföra störande ljud. Trafiken kommer att stängas av
och ledas om under arbetet. Busslinje 619 kommer dirigeras om. Mer
information finns på sl.se.


Arbetet kommer att ske följande tider:

• Måndagen den 6 juli klockan 06:30 till fredagen den 10 juli klockan 16:00.
• Måndagen den 13 juli klockan 06:30 till onsdag den 15 juli klockan 16.00.