Äldreboendet Rallarrosen ska renoveras

27 maj 2021, kl. 13:36 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommun ska tillsammans med avtalade entreprenörer och leverantörer renovera äldreboendet Rallarrosen i Täby kyrkby (Helgavägen 1).

Projektet innefattar byte av ventilationsaggregat, byte och effektivisering av varmvattenberedare, byte av fastighetens belysning invändigt och utvändigt samt målning av tak och kompletteringar med taktsäkerhet.

Arbetena beräknas starta i slutet av maj och ska vara klart i augusti 2021. Arbetet kan komma att medföra vissa oljud och buller vardagar mellan klockan 08:00–17:00. Under renoveringen kommer viss byggtrafik att förekomma i områden.