Arninge station

Trafikverket börjar under 2020 bygga Arninge station. Arbetet inleds med bygget av en väderskyddad gångbro över motorvägen som knyter ihop stationen med Arninge centrum. I uppdraget ingår även att bygga en bussterminal längs E18 och ytterligare en infart till Arninge centrum från Arningevägen. 

Det här bygger Täby kommun

Täby kommun bygger under samma period en väg till stationens entré för av- och påstigande resenärer samt infarts- och cykelparkeringar vid Arninge stationsområde. Roslagsbanans nya perrong står klar och beräknas tas i bruk i december 2021, då även Arninge stationsområde väntas bli färdigt. 

Arninge station – smidig bytespunkt för nordöstra Stockholm

När Arninge station är färdigbyggd blir det en effektiv bytespunkt för nordöstra Stockholm där resenärer kan ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus. 

Arninge-Ullna är redan idag Täbys största arbetsplats. Området har cirka 600 företag och 4 000 personer kommer hit och arbetar varje dag.

Mer information 

 lllustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter