Tibble-Åva är ett område där kommunen länge har diskuterat hur marken kan användas på ett mer effektivt sätt, till nytta för Täbyborna. Under hösten 2018 utlyste Täby kommun en arkitekttävling för att få in förslag som kan bidra till att skapa en gemensam vision för områdets utveckling. All mark inom området ägs av Täby kommun.

Förslaget som vann arkitekttävlingen är skapat av Henning Larsen Architects och har namnet Tibble 2.0. I förslaget presenterades hur området kan utvecklas till en stadsdel med en blandning av skolor, arbetsplatser, idrottslokaler och bostäder med nya torg och parker.

Som grund för tävlingen upprättades ett tävlingsprogram, vilket godkändes i kommunstyrelsen den 9 april 2018.

Process

Efter tävlingen har kommunen arbetat vidare med fördjupade utredningar kring områdets förutsättningar och förslagets genomförbarhet. Den fortsatta processen är beroende av ett flertal strategiska ställningstaganden där utvecklingen av Tibble-Åva behöver ses i ett större sammanhang och kopplas till den övriga utbyggnaden i Täby.

Pågående upprustning av Tibblevallen är en nödvändig investering för att säkerställa friidrottsanläggningens funktion och för att möjliggöra att tävlingar kan hållas. Renoveringen beräknas vara klar under sommaren 2020.

Tibble simhall kommer att ersättas av en ny simhall som byggs i korsningen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen. Den nya simhallen beräknas öppnas 2022 och kommer då ersätta Tibble simhall. Vad den befintliga simhallen kan användas till då är under utredning.