Översiktsplan 2010

Översiktsplanen är ett av kommunens grunddokument för att bygga det nya Täby. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen utgår ifrån Täbys vision, som syftar till att utveckla Täby till en stark del av Stockholmsregionen.