Jag vill lämna mina synpunkter på förslaget till översiktsplan

Välkommen att tycka till om förslaget till ny översiktsplan för Täby - dina synpunkter är viktiga. Du kan välja att fylla i frågorna i enkäten eller mejla eller posta dem direkt till Täby kommun.