Täby utvecklas för en hållbar framtid

När kommunen arbetar fram en ny översiktsplan ska även mål och strategier för kommunens hållbarhetsarbete formuleras. Hållbarhetsmålen och strategierna ska styra arbetet för kommunens verksamheter och se till att kommunen utvecklas hållbart.