Frågor och svar ny översiktsplan

Frågorna och svarenhandlar om förslaget till översiktsplanen för Täby 2050.