Ny översiktsplan för Täby

Täby kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Täby. Just nu pågår samråd för översiktsplanen. Var med och tyck till om Täbys framtida utveckling.