Ny översiktsplan för Täby

Täby kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Täby.