Ny översiktsplan för Täby

Täby kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för Täby, med sikte på år 2050.