Arninge-Ullna

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen Arninge-Ullna är att möjliggöra utvecklingen till en funktionsintegrerad stadsdel.