Förstudie renovering av detaljplaner

Täby kommun gör inte längre detaljplaner för enskilda villafastigheter.