Avfall

Kommunen är ansvarig för att samla in mat- och restavfall (hushållssopor) även för företag och verksamheter. Förpackningsmaterial måste du själv se till att lämna in för återvinning.