Sök inom Täby kommun

  1. Översvämningar i brunn utanför Blomsterlandet i Ellagård

    Brunnen måste bytas ut då den inte längre uppfyller sin funktion och därför fortsätter att vara översvämmad. Den kommer att tömmas så fort som möjligt varje gång den fylls, fram till att grävningen kan påbörjas. Park- och stadsmiljöenheten arbetar för att påbörja arbetet så fort som möjligt.

    Störningsinformation
  2. Motionsspår och friluftsgårdar

    I Täby finns flera motionsspår. Många med både elljus och tillgång till omklädningsrum, toaletter, dusch och bastu.

    Sidor