Sök inom Täby kommun

 1. Gymnasieantagningen öppen 18 januari-15 februari

  Ska du välja gymnasium inför höstterminen 2022? Tisdag den 18 januari öppnar gymnasieantagningen. Du har möjlighet att söka fram till och med tisdag den 15 februari.

  Nyheter
 2. Breddning av Stora Marknadsvägen

  Nu påbörjas arbetet med att bredda Stora Marknadsvägen.

  Störningsinformation
 3. Tryggare elever i Täby trots pandemin

  91 % uppger att de känner sig trygga på sin skola i Täby i årets Våga Visa-undersökning. Det är en ökning jämfört med både 2019 och 2020 – trots pandemin.

  Nyheter
 4. Tillsyn och kvalitetsuppföljning

  I Täby drivs förskolor och familjedaghem till största delen av enskilda huvudmän. Kommunen är i enlighet med skollagen tillsynsmyndighet för dessa. Tillsynsansvaret är kopplat till godkännandet av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

  Sidor
 5. Näsbyparks bibliotek får nya lokaler

  Snart byter Näsbyparks bibliotek lokal i Näsbyparks centrum. Då stänger biblioteket för besökare under några veckor, från och med den 8 maj till början av juni.

  Nyheter
 6. Bibliotek

  I Täby kommun finns sex bibliotek som är öppna för allmänheten. Var uppmärksam på att öppettiderna för biblioteken kan ändras med anledning av den förhöjda risken för samhällsspridning av covid-19. Besök därför gärna ditt biblioteks webbplats för aktuella öppettider.

  Sidor
 7. Avgifter i förskola och familjedaghem

  Här får du information om avgifterna i förskola och familjedaghem. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som också går i förskola.

  Sidor
 8. Halva Täby grönt

  En grundläggande politisk ambition är att utveckla och bevara Täbys grönområden för rekreation och biologisk mångfald. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.

  Sidor
 9. El- och energiprogrammet förbereder för både jobb och studier

  Albin Särner, Emil Swanson Östlund och Erik Bergendorff Gentele går andra året på El-och energiprogrammet. De har nyss kommit tillbaka från sin första APL (arbetsplatsförlagt lärande) och är alla mycket nöjda. Erik (längst fram på bild) berättar att det bästa med praktiken var att han fick öva på kundbemötande och utveckla sina servicekunskaper.

  Nyheter
 10. Täby ökar i mätningar om företagsservice

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) har presenterat Öppna jämförelser 2021 av företagsklimat. Täby kommun ökar inom flera områden och det samlade betyget är det högsta Täby fått sedan mätningarna startade år 2007.

  Nyheter
 11. Fritidshem

  Under den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem. På fritidshem går barn som är 6-13 år.

  Sidor
 12. Ventilation och mögel

  Inomhusluften i en bostad behöver ständigt förnyas eftersom människor och husdjur förbrukar syret i luften, men även för att exempelvis, tvättning och matlagning skapar föroreningar. Även möbler och byggmaterial kan ge ifrån sig en del ämnen till inomhusluften.

  Sidor
 13. Byte av belysning i gångtunnlarna vid Idrottsgränd

  Arbetena med att byta ut belysningen i gångtunnlarna under Stora Marknadsvägen, Roslagsbanan och Östra Barnvägen pågår.

  Störningsinformation
 14. Jarlabankes väg stängs av vid järnvägskorsningen den 16 december

  I samband med att SL lägger dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund stängs Jarlabankes väg av vid järnvägskorsningen, mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen, i båda riktningarna den 16 december.

  Störningsinformation
 15. Upplev och upptäck kulturen på Kulturhusets dag

  Varmt välkommen till Kulturhusets dag lördagen den 13 november mellan klockan 11.00–16.00 . En dag fylld av teater- och musikföreställningar, workshops och visningar av konst och kultur för både barn och vuxna.

  Nyheter
 16. Nyhet! Musikprofil på NA, SA, EK

  Åva gymnasium erbjuder musikprofil på Ekonomi- Naturvetenskaps- och Samhälls­vetenskapsprogrammet där du under tre år får utveckla ditt intresse tillsammans med andra.

  Nyheter
 17. Inget vaccinationsbevis vid öppet hus på gymnasiet

  Under tisdagen den 30 november kom Polismyndigheten med besked om att öppet hus på gymnasiet inte räknas som en allmän sammankomst.

  Nyheter
 18. Alexandra Almstedt utmanas i desserter på skola i Schweiz

  År 2019 tog Alexandra Almstedt studenten från Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Hon insåg att hon brann för att baka mer än för matlagning så hon sökte till Culinary Arts Academy i Schweiz. Utbildningen är två år.

  Nyheter
 19. Grundsärskola

  Grundsärskolan anpassar utbildningen till varje elevs förutsättningar.

  Sidor
 20. Rätt till utbildning och skolplikt

  Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. Barn som vistas utomlands varaktigt, alltså under en längre tid, har inte skolplikt. Barn som lever under sådana förhållanden att det är uppenbart att man inte kan begära att de ska gå i skolan har inte heller skolplikt.

  Sidor
 21. Synpunkter och klagomål inom förskola och skola

  Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.

  Sidor
 22. Skötsel av natur och djur

  Här kan du läsa om de skötselåtgärder som utförs, när och varför, för att bevara och utveckla Täbys mångsidiga natur- och kulturlandskap.

  Sidor
 23. Arkiv

  Kommunarkivet förvarar handlingar från slutet av 1800-talet och framåt.

  Sidor
 24. Terminer och lovdagar i gymnasiet

  Ta del av Täby kommuns läsårsdata där du kan se när terminerna börjar och slutar, samt alla lovdagar.

  Sidor
 25. Terminer och lovdagar i grundskolan

  Ta del av Täby kommuns läsårsdata där du kan se när terminerna börjar och slutar, samt planerade studiedagar och lovdagar.

  Sidor
 26. Ung kultur satsar på barn och unga med funktionsvariationer

  Nya kurser planeras redan till höstterminen 2022. Nu bjuder Ung kultur in barn och unga med olika funktionsvariationer och deras föräldrar att vara med och påverka det nya kursutbudet!

  Nyheter
 27. Mötesplatser för unga

  I Täby finns flera mötesplatser riktade till dig som är ung.

  Sidor
 28. Parker och grönområden

  I Täby finns det mer än 30 parker av olika slag som erbjuder plats för både vila och aktivitet.

  Sidor
 29. Ishallar och isbanor

  I Täby finns två ishallar och två isbanor för skridskoåkning.

  Sidor