Boende för nyanlända

Täby kommun har, som alla kommuner, ansvar att ordna tillfälliga bostäder till de nyanlända med uppehållstillstånd som har anvisats till kommunen av Migrationsverket.