Boende för nyanlända

Täby kommun ska ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och blivit anvisade till Täby. Kommunen arbetar med olika lösningar för att möta behovet av bostäder för nyanlända, både på kort och lång sikt.