Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du med funktionsnedsättning tillfälligt får vara och bo i ett annat hem.