Bostad med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd och omvårdnad kan ansöka om en bostad med särskild service.