Föräldraträffar - Älskade förbannade tonåring

Älskade förbannade tonåring är föräldraträffar med syftet att föräldrar ska få bättre relationer till sina ungdomar och minska konflikter.