Kontaktperson och kontaktfamilj

En kontaktperson eller en kontaktfamilj är ett stöd till barn eller ungdomar som behöver någon annan vuxen som stöd i vardagen.