Föräldraträff- Älskade förbannade tonåring

Älskade förbannade tonåring är föräldraträffar med syftet att föräldrar ska få bättre relationer till sina ungdomar, minska konflikter och i slutändan förebygga att familjer aktualiseras på socialtjänsten.