Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är till för dig som har ett omfattande behov av stöd och omsorg som inte längre kan tillgodoses i hemmet.