Föräldrar viktiga för att förebygga droganvändning bland unga

29 november 2022, kl. 08:01 - Omsorg & stöd

89 procent av femtonåringar i Täby har inte använt narkotika. Det visar Stockholmsenkäten som är en undersökning som görs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. Många kommer ändå i kontakt med droger genom att de fått erbjudande om att köpa eller prova men valt att tacka nej.

Cannabis är den narkotikatyp som är vanligast bland ungdomarna. Det vanligaste sättet att få tag på cannabis är genom kompisar. Tonårshjärnan, som fortfarande utvecklas, är extra känslig för påverkan av droger. Täby kommun prioriterar därför att på olika sätt förebygga droganvändning bland unga.

- Föräldrar är jätteviktiga för att minska droganvändningen bland unga. Därför arbetar vi för att öka kunskapen om cannabis, som är vanligast, och vad föräldrar kan göra, säger Elisabeth Österblom, behandlare på MiniMaria som ger stöd till ungdomar kring alkohol och droger.

Tillsammans med fältsekreterare och behandlare på beroendeenheten arrangerar MiniMaria kontinuerligt föreläsningar för föräldrar specifikt om cannabis. De är också runt i skolor och pratar med såväl föräldrar på föräldramöten som eleverna i klassrummen.

Tips till föräldrar

Ditt nej spelar roll!

Föräldrars inställning har betydelse även om man som förälder kanske inte alltid märker det. Tonåringar vill inte göra sina föräldrar besvikna. Vad har din tonåring för inställning till narkotika? Ställ frågor och lyssna, var påläst och tydlig med vad du tycker.

Var uppmärksam på beteendeförändringar!

Det är inte helt lätt att se att någon använder cannabis. Håll koll på om tonåringen slutar bry sig och plötsligt byter vänner. Eller om du hittar avbrutna cigaretter, rullpapper eller annat som hör hop med cannabis

Sök hjälp!

Du kan till exempel vända dig till MiniMaria med dina frågor. Det finns också möjlighet till samtalsstöd eller olika utbildning för dig som förälder, läs mer på taby.se/foraldrastod Information om cannabis finns på taby.se/cannabis

Resultat på Stockholmsenkäten finns på Länsstyrelsen Stockholms län