Efter valet 2018 lämnar Leif Gripestam (M) posten som kommunstyrelsens ordförande

20 oktober 2017, kl. 09:47 - Kommun & politik

Efter 12 år lämnar Leif Gripestam posten som kommunstyrelsens ordförande i Täby.

- Efter moget övervägande har jag bestämt mig för att efter 12 år lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i Täby i samband med valet nästa år, säger Leif Gripestam.

Leif Gripestam tillträdde posten som 2006 och har varit med i flera av de stora satsningarna som gjorts i Täby kommun. Bland annat utvecklingen av Täby centrum, utbyggnaden av Roslagsbanan och grunden för den framtida utvecklingen i Täby park, Arninge-Ullna och i Roslags-Näsby.

- Det har varit händelserika år i en tid när Täbys utveckling tagit rejäl fart. Ekonomin är urstark och Täby är idag en av landets främsta skolkommuner. Det är med gott samvete jag kommer lämna över en av Sveriges mest välskötta kommuner.

Du kan läsa brevet från Leif nedan i sin helhet.

Vänner,

Jag har efter moget övervägande bestämt mig för att efter 12 år lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i Täby i samband med valet nästa år. 12 år är en lång tid i politiken och jag är den kommunstyrelseordförande i Täby som suttit längst sedan Gustaf Bergs dagar på 40- och 50-talet. Jag kommer självklart fortsätta med höger-liberal opinionsbildning men jag känner att det helt enkelt är rätt tidpunkt att lämna över den lokala stafettpinnen till nästa generation moderata politiker i Täby. Det känns stabilt.

Det har varit händelserika år i en tid när Täbys utveckling tagit rejäl fart. Särskilt viktig har utvecklingen av Roslagsbanan varit. De beslut vi tagit kommer säkra att Täby framöver kommer har kollektivtrafik till Stockholm city via Odenplan. Det är infrastruktursatsningar som kommer tjäna Täby väl i framtiden. Jag är väldigt nöjd med att utvecklingen av Täby Centrum som jag inledde 2006 nu börjar färdigställas. Den stora asfaltsöken till parkeringsplats har nu växt fram till en levande stad. De tre andra utbyggnadsområdena, Arninge-Ullna, Roslags-Näsby och Täbypark börjar nu ta form.

Jag är särskilt glad över att Dagens Samhälle korade mig till Moderat Mästare eftersom Täby har utvecklat Sveriges mest omfattande valfrihetssystem. Makt har under min tid som ordförande systematiskt flyttats från politiken till Täbyborna. Som ett led i detta har också skatten sänkts två gånger med sammanlagt 50 öre. Sedan jag började 2006 har skolresultaten förbättrats kraftigt. Idag är Täby en av landets främsta skolkommuner. Täbys kommuns ekonomi är urstark och vi har gått med överskott de senaste 12 åren.

Täby har tjänat på att vi vågat stå upp mot staten och agerat på Täbybornas sida. Det är en fight som jag ser att framtidens moderatpolitiker kommer ta även framöver. Det är med gott samvete jag kommer lämna över en av Sveriges mest välskötta kommuner.


Med vänlig hälsning
Leif Gripestam