Skadestånd till elev för kränkande behandling i skolan

17 november 2017, kl. 17:02 - Förskola & skola

Barn- och elevombudsmannen har beslutat att Täby kommun ska betala 110 000 kronor i skadestånd till en elev som utsatts för kränkande behandling i skolan.

I juni 2017 kritiserades Täby kommun av Skolinspektionen på fem punkter då en elev ska ha hållits fast av personal. Händelserna inträffade 2013. Ärendet lämnades sommaren 2017 över till Barn- och elevombudet som nu beslutat att Täby kommun ska betala 110 000 kronor i skadestånd till eleven.

- Den kränkning som eleven utsatts för är mycket allvarlig. Vi är bedrövade över det som inträffat och tycker inte att skadeståndet är orimligt med tanke på vad som hänt. Skolan ska vara en tillgänglig, trygg och säker plats för alla och vi fortsätter att arbeta fokuserat med arbetssätt och rutiner för det, säger Patrik Forshage, utbildningschef. 

Det aktuella fallet väckte stor uppmärksamhet i media sommaren 2016. Skolinspektionen bedömde till en början att hanteringen från personalens sida varit rimlig, men valde efter rapporteringen i media att öppna ärendet igen i september 2016. Bedömningen ändrades därefter och Täby kommun kritiserades på fyra punkter av fasthållning.

Länk till tidigare nyhet om beslutet från Skolinspektionen