Dombeslut om blöjor i förskolan

13 januari 2020, kl. 15:54 - Förskola & skola

Kammarrätten har i ett domstolsärende beslutat att en förskola på Värmdö måste tillhandahålla blöjor till dem som behöver under förskoledagen. Då högsta förvaltningsdomstolen valt att inte ta upp frågan så fastställs kammarrättens dom, vilket gör att detta beslut påverkar alla landets förskolor.

Täby kommun måste följa detta beslut och upphandlingsarbetet har påbörjats för kommunens egna förskolor. De fristående utförarna har informerats om att detta ska ingå i omsorgen.