Nu kan gode män och förvaltare lämna redovisning via ny e-tjänst

24 januari 2024, kl. 16:34 - Omsorg & stöd

Nu kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna in din redovisning digitalt via e-tjänsten e-Wärna Go. Registrering av uppgifter kan lämnas enkelt och smidigt och all information samlas på ett och samma ställe.

I den webbaserade e-tjänsten e-Wärna Go kan du som ställföreträdare föra kassabok och månatligen registrera alla inkomster och utgifter, föra dagbok, körjournal med mera. Du loggar in med BankID där du ser dina uppdrag.

När information lämnas digitalt kan Överförmyndarkansliet också granska och ge återkoppling på inlämnade uppgifter snabbt. Samtidigt minskas pappersflödet då e-tjänsten ersätter brev och blanketter som skickas via posten.

E-tjänsten Wärna Go på taby.se