Täby gör sitt bästa resultat någonsin i den årliga mätningen av företagsklimatet

24 april 2024, kl. 12:57 - Kommun & politik

Lokal med träf framför
Idag presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin årliga mätning Öppna jämförelser om företagsklimatet i kommunerna och nöjd kund-index (NKI). Täby gör sitt bästa resultat någonsin med ett aggregerat index på 78. Sedan mätningarna startade år 2012 har Täby ökat från 67 till 78.

– Vi har de senaste åren haft stort fokus på service och bemötande samt dialog med företagen. Det är oerhört glädjande att det fortsätter ge resultat. Sedan 2018 har vi förbättrat oss varje år och ligger nu bättre till än både Stockholms läns och Sveriges kommuner i genomsnitt, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I mätningen, där majoriteten av Sveriges kommuner ingår, bedömer företag som har haft ett ärende hos kommunen hur kontakten och servicen har varit. Det samlade NKI-värdet för Täby är 78 av 100, vilket är mycket bra.

– I Täby ska företagen kunna blomstra, därför är det viktigt att vi som kommun underlättar när de har kontakt med oss. Det är glädjande att vi rör oss i rätt riktning på flera viktiga områden, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Undersökningen omfattar sex myndighetsområden - brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Ett område som fortsätter ta stora kliv är bygglov. Där gjorde man redan förra året ett jättelyft men ökar stort även i år med hela åtta punkter - från 64 till 72.

Förklaringen är bland annat ett systematiskt fortsatt arbete med service och bemötande interna utbildningar, uppgradering av system och förbättringar i processer och hur informationen utformats.

Ta del av hela undersökningen här: Företagsklimat, SKR.se