Täby en av Sveriges mest robusta kommuner

29 november 2023, kl. 10:30 - Kommun & politik

Täby tar återigen en topplacering, andra plats, i konsultföretaget WSP:s årliga rapport Regionernas kamp. I den undersöks vilka som är landets mest robusta kommuner.

Robusthet i denna rapport är ett sammantaget mått baserat på bland annat hur många som är i sysselsättning, meritvärde i årskurs nio och hur mångfacetterat näringslivet i kommunen är.

Nytt för i år är att man även tar ett större grepp på trygghet och kommunernas brottsförebyggande arbete, med lokal brottslighet som en rankingfaktor. 

Fakta om Regionernas Kamp

Regionernas Kamp är WSP:s årliga rapport som kartlägger och rankar robustheten i Sveriges regioner och kommuner. Robusta kommuner är bättre rustade för framtiden och har högre motståndskraft och anpassningsförmåga i tider av kriser och förändringar i omvärlden. Mer information om rapporten: Vi framtidssäkrar världen | WSP