Hållbarhet i fokus när landshövdingen besökte Täby

16 november 2023, kl. 16:41 - Kommun & politik

Sju personer tittar in i kameran.
Landshövding Anna Kinberg Batra besökte Täby kommun den 16 november. Efter att ha träffat kommunens politiska ledning för att diskutera aktuella ämnen besöktes Täbys senaste dagvattendamm vid Hägernäsviken.

Dagvatten från Arninge verksamhetsområde rinner idag ut i Hägernäsviken som är i behov av förbättrad vattenkvalitet för att på sikt klara uppsatta normer. Anläggningen förväntas rena en betydande del av dagvattnet och ge en stor avskiljning av fosfor vilket är det viktigaste ämnet att minska för att motverka övergödning.

Dammen innebär stora fördelar för den biologiska mångfalden och för det rörliga friluftslivet. Områdets stora naturvärden kommer bland annat att gynna groddjur, fågelliv, fiskbestånd, pollinatörer med flera.

Landshövdingens besök gick efter det vidare till Inrego, ett av de större företag som ligger i Täby och som köper och säljer begagnad IT-utrustning. Inrego jobbar för att främja en cirkulär ekonomi över dagens linjära.  Det handlar om att ta vara på resurser, material och produkter så länge som möjligt och avskaffa avfall och återvinning till förmån för naturens egen metod - återanvändning.

Läs mer Inregos webbplats: www.inrego.se

På gruppbilden från vänster:

Hans Ahlgren (L)

Agneta Lundahl Dahlström (S)

Anna Kinberg Batra

Erik Andersson (M)

Anna Conzen

Jenny Gibson

Stefan Berg