Starkt ekonomiskt resultat för Täby

22 mars 2023, kl. 07:32 - Kommun & politik

Den 27 mars väntas kommunstyrelsen fatta beslut om årsredovisningen för år 2022. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 325 miljoner kronor. Uppföljningen visar fortsatt god ekonomisk hushållning och att alla verksamheter bidrar till att nå uppsatta inriktningsmål. 2022 års överskott går till att finansiera Täby kommuns investeringar, som till exempel Täby simhall och skolrenoveringar.

- Årsredovisningen visar att Täby har stabil ekonomi och hög kvalitet i välfärden. En av de större sakerna under 2022 var att Täbys nya simhall invigdes, vilken redan blivit ett landmärke i kommunen som många uppskattar. Vi fortsätter fokusera på det som en kommun ska göra, nämligen att vara till för Täbyborna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

År 2022 visade också att Täby återigen placerar sig i topp i den nationella medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån genomför. 99 % av de tillfrågade Täbyborna är positiva till kommunen som en plats att bo och leva på. Täbyborna är även de invånare som är mest positiva i landet till hur den egna kommunen sköter sina verksamheter, samt till att rekommendera andra att flytta till kommunen.

- Kommunens arbete med att utveckla välfärdstjänsterna och möta invånarnas behov fortsätter att ge resultat. Exempelvis håller Täbys skolor fortsatt hög kvalitet och betygsstatistiken för Täby skolor tillhör de bästa i landet, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

- Under året klubbade kommunfullmäktige Täbys nya översiktsplan vilken visar prioriteringen och inriktningen på vårt klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling omfattar inte bara miljö, utan även social och ekonomisk hållbarhet, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

- Våra näringslivsträffar får fler och fler besökare vilket är väldigt roligt. Från kommunen vill vi göra allt vi kan för att stötta Täbys företagare. Ett växande och varierat näringsliv bidrar till att stärka kommunens attraktivitet för boende, arbetande och besökare, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Årets resultat 2022 före justering är 463 miljoner kronor. Resultatet efter justering för poster av engångskaraktär är 325 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,6 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Täby kommuns årsredovisning 2022