Nytt fjärrvärmebolag i Täby

7 mars 2023, kl. 08:06 - Jobb & företagande

Tre personer tittar in i kameran.

Från vänster: Anders Egelrud vd Stockholm Exergi, Katarina Kämpe kommundirektör Täby kommun, Marc Hoffmann vd E.ON Sverige

E.ON och Stockholm Exergi är tillsammans nya majoritetsägare i Täby Miljövärme AB. Med nystarten i bolaget får Täbyborna en leveranssäker, kostnadseffektiv och stabil fjärrvärmeförsörjning. Det gemensamt ägda bolaget ska bygga samman de båda existerande fjärrvärmenäten i kommunen och skapa väsentligt ökad effekt genom samverkan i befintliga produktionsanläggningar.

För att möta framtida behov i kommunen behövs nya affärslösningar för en trygg och säker fjärrvärmeförsörjning. Täby kommun träffade därför år 2019 en avsiktsförklaring med E.ON och Stockholm Exergi om att undersöka möjligheterna att tillsammans hitta en framtidssäker och hållbar värmeförsörjning i kommunen. Arbetet har mynnat ut i att E.ON och Stockholm Exergi köpt 47,5% vardera av Täby Miljövärme AB och Täby kommun behåller 5% av aktierna. Det nya bolaget med nya ägare startade 1 mars 2023.

- Samarbetet vi nu har med E.ON och Stockholm Exergi gör att vi tillsammans jobbar för Täbybornas bästa. Detta är en bra lösning som ger en långsiktig fjärrvärmeförsörjning i kommunen, säger Katarina Kämpe, kommundirektör i Täby kommun. 

Fjärrvärme är en driftsäker och bekväm lösning för uppvärmning. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige då den står för drygt hälften av all uppvärmning. I Täby levereras fjärrvärme endast till flerbostadshus och kontors- och industrifastigheter.

Täby Miljövarme AB