Delar av Täbys historia nu tillgängligt genom ny digital lärplattform

2 mars 2023, kl. 09:43 - Fritid & kultur

Stockholms läns museum har lanserat Länskällan, en digital plattform som förmedlar lokal historia genom olika typer av arkivmaterial. Täby kommun och Täby hembygdsförening har bidragit till insamlingen som nu historieintresserade Täbybor kan ta del av på ett lättillgängligt sätt.

Länskällan innehåller historiskt källmaterial såsom artiklar, fotografier, filmer, röstlängder, register, kartor och annonser. Till artiklarna finns även lärarhandledningar samt övningar och quiz för högstadieelever.

Även om artiklarna i Länskällan är kopplat till läroplanen kan alla som är historieintresserade hitta spännande material om Täby och andra delar av Stockholms län. Helt kostnadsfritt.

Satsningen drivs och genomförs av Stockholms läns museum i samarbete med länets kommuner och Hembygdsförbundet i Stockholms län.

Lärplattformen Länskällan, lanskallan.se