Träd längs med Ullnavägen har vandaliserats

29 maj 2023, kl. 15:30 - Bygga & bo

Minst 20 ekar längs med Ullnavägen har sågats av och vandaliserats. Det innebär att de inte kommer att överleva och därför måste de tas ner. Det innebär också en säkerhetsrisk om trädkronorna faller ner över vägbanan. Några träd planterades så sent som förra året och även de är avsågade.

Kommunens entreprenör Peab kommer att inventera samtliga ekar längs Ullnavägen för att konstatera den exakta omfattningen. Efter det ska en plan för återplantering ses över. 

Kommunen ser allvarligt på detta och händelsen har polisanmälts.