Täbybor tycker till om tryggheten

3 maj 2023, kl. 08:31 - Kommun & politik

Just nu genomför polisen den återkommande trygghetsmätningen. Fram till mitten av augusti kan de Täbybor som ingår i undersökningen svara på en enkät om hur de upplever trygghet och brottsutsatthet i Täby.

Trygghetsmätningen genomförs i hela regionen och ger polisen och kommunerna en bra överblick av lägesbilden vad gäller invånarnas upplevda trygghet. Nu har 2 435 slumpmässigt utvalda Täbybor i åldrarna 16–85 år möjlighet delta i undersökningen. Resultaten redovisas i höst och kommer att ligga till grund för polisens och kommunens gemensamma trygghetsarbete.

Datainsamlingen genomförs av undersökningsföretaget Origo fram till vecka 32. Du som ingår i undersökningen besvarar enkäten helt anonymt.