Täby vill minska användningen av e-cigaretter bland ungdomar

3 maj 2023, kl. 15:22 - Omsorg & stöd

Tjej röker e-cigarett
E-cigaretter innehåller oftast nikotin som är starkt beroendeframkallande. Därför fokuserar kommunens fältare på att informera om e-cigaretter och vejpande till ungdomar och deras föräldrar.

Allt fler ungdomar röker e-cigaretter eller vape som det också kallas. Ökningen märks i Täby och grannkommunerna och syns i Stockholmsenkäten där ungdomar i årskurs 9 skattar sin användning.

- Vi ser både i statistiken och får signaler från skolorna och polisen att vejpandet ökar och mest bland tjejerna. Vi strävar efter att fler ungdomar låter bli e-cigaretterna då det är beroendeframkallande och det är dessutom åldersgräns på 18 år, säger Sabina Vrouva, fältsekreterare i Täby kommun.

Vad är vape?

Vape är e-cigaretter. E-cigaretter innehåller en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast nikotin. De innehåller inte tobak. Att röka e-cigaretter brukar kallas att vejpa och när man tar ett bloss kommer det ånga istället för rök.

Förutom nikotin så finns det många andra skadliga ämnen i dem som till exempel kan skada lungor och blodkärl. Man kan få hosta, ont i halsen, bli torr i munnen, må illa eller bli yr.

Utöver hälsoriskerna med nikotin kan det bli en inkörsport till andra droger. E-cigaretter kan fyllas med andra skadliga ämnen exempelvis THC som är den aktiva substansen i cannabis.

Vad kan vi göra?

Fältarna informerar om vejpande vid såväl klassträffar som vid forum för föräldrar. Som alltid så arbetar polisen och närkommunerna tillsammans för att generellt minska förekomst av alkohol, narkotika och tobak bland unga.

Du som förälder kan prata med din ungdom om riskerna och hjälpa ungdomen att säga nej och motstå grupptryck.

Hur farligt är e-cigaretter? (Karolinska Institutet)
Om e-cigaretter (umo.se)