Ny nämndorganisation för social- och äldrefrågor

3 maj 2023, kl. 15:38 - Kommun & politik

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny nämndorganisation inom socialtjänstens område. Från den 1 juni 2023 är socialnämndens uppgifter uppdelade mellan en äldrenämnd och en socialnämnd.

Den nya nämndorganisationen innebär att frågor inom äldreomsorgen lyfts ut från socialnämnden som finns idag. Äldrenämnden kommer också att hantera bostadsanpassning för alla ålderskategorier samt färdtjänst och riksfärdtjänst för personer över 65 år. Ordförande i den nya äldrenämnden blir Thomas Nilsonne (M).

Birgitta Kaasik (M) tar över ordförandeskapet för den nya socialnämnden med ansvar för insatser inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden kommer även att ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst för personer under 65 år.

Kommande sammanträde för båda nämnderna är den 1 juni då även datum för kommande sammanträden för äldrenämnden kommer att beslutas.

Båda nämnderna har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande för mer information om uppdelningen mellan nämnderna.

Protokoll från kommunfullmäktige över samtliga ledamöter.

Ordförandeskapet i den politiska organisationen från 1 juni

Kommunfullmäktige, ordförande Mikael Jensen (M)

Kommunstyrelsen, ordförande Erik Andersson (M)

Socialnämnden, ordförande Birgitta Kaasik (M)

Äldrenämnden, ordförande Thomas Nilsonne (M)

Stadsbyggnadsnämnden, ordförande Johan Algernon (M)

Gymnasie- och näringslivsnämnden, ordförande Eva von Wowern (KD)

Barn- och grundskolenämnden, ordförande Petter Norrthon (L)

Kultur- och fritidsnämnden, ordförande Carl Henrik Svenson (M)

Södra Roslagens miljö- och hälsonämnd, ordförande Annica Nordgren (C)

Lantmäterinämnden, ordförande Leif Odselius (L)

Överförmyndarnämnden, ordförande Stefan Oesman (M)

Valnämnden, ordförande Ulf Schyldt (L)

Täby kommuns förtroendemannaregister