Nominera till stadsbyggnadspriset!

2 maj 2023, kl. 15:56 - Stadsplanering & trafik

Nu är det dags att nominera bidrag till 2023 års upplaga av Täby stadsbyggnadspris. Vilket nytt byggprojekt tycker du sticker ut? Nominera din favorit senast tisdag 21 maj. Det kan exempelvis vara ett bostadshus, kontor, skola, trafiklösning, park eller mötesplats. Enda kravet är att byggprojektet ska vara färdigställt under de tre senaste åren.

– Vi vill med stadsbyggnadspriset skapa diskussion om hur Täby kan bli ännu mer attraktivt. Vi hoppas få en stor bredd i nominerade förslag, allt från parker till flerbostadshus, villor och trafiklösningar. Det är alltid roligt att följa vilka nomineringar som kommer in och sedan röstas fram av Täbyborna, säger Johan Algernon (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

En jury bestående av politiker och tjänstemän kommer efter nomineringen välja ut vilka förslag som går vidare till omröstning. Nomineringarna väljs utifrån att de färdigställts under de senaste tre åren samt att objektet ökar trivsel, trygghet och upplevelsevärdet i Täby.

– Arkitektur omger oss hela tiden, dess kvalitet och utformning påverkar hur vi trivs och hur vi värnar vår närmiljö. Det handlar inte bara om husens yttre, utan om hur vi bygger, vilka funktioner och mötesplatser vi formar, säger Martin Edfelt, stadsarkitekt i Täby kommun.

Utvalda nomineringar presenteras på kommunens webbplats där du kan rösta på din favorit under perioden 25 september–15 oktober. Stadsbyggnadspriset består av äran, ett diplom och en plakett till inblandade exploatörer, entreprenörer och arkitekter. Vinnaren presenteras i samband med stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 14 november.

Nominera ditt bidrag och se tidigare vinnare på taby.se/stadsbyggnadspris