Medicinteknisk utrustning på äldreboenden ökar kvaliteten

5 maj 2023, kl. 08:59 - Omsorg & stöd

Äldreomsorgen i Täby kommun har tagit ett stort steg mot att förbättra vården av äldre genom att satsa på medicintekniska produkter för alla äldreboenden. Dessa produkter underlättar diagnostisering och därmed går det att undvika onödiga sjukhusvistelser.

-Vi frågade alla äldreboenden vilka medicintekniska hjälpmedel som skulle ge störst nytta. Det resulterade i att vi köpte in några olika produkter och nu finns de på alla äldreboenden i kommunen, säger Lee Matturi, verksamhetsutvecklare på äldreomsorgen i Täby kommun.

En av de stora fördelarna med de medicintekniska produkterna är att de gör det möjligt att övervaka hälsotillståndet hos de äldre utan att de behöver lämna äldreboendet. Tidigare kunde detta bara göras på sjukhus eller vårdcentraler, vilket var både tidskrävande och kostsamt. Nu kan medarbetarna på äldreboendena snabbt och enkelt övervaka hälsotillståndet hos de äldre och vidta åtgärder vid behov.

Exempel på medicintekniska produkter

Mandana Sahraie är sjuksköterska på äldreboendet Johannas trädgård.
-När vi kan göra mycket av arbetet på plats kan vi diagnostisera snabbare och därmed påbörja eventuell behandling tidigare. De boende slipper kanske ett sjukhusbesök och undersökningarna är smidigare. Bra för alla!

Mätare av infektion och järnvärde

Med en CRP/HB-mätare på plats kan sjuksköterskorna kontrollera järnvärde och eventuell infektion på några minuter istället för att skicka blodprover med transport till laboratorium. Genom den snabba analysen kan de också snabbt ha dialog med läkare och sätta in eventuella åtgärder.

Urinblåsescanner

Vid misstänkta problem med urinblåsan behövde den boende tidigare besöka sjukhus för kontroll. Med en urinblåsescanner på plats kan sjuksköterskorna göra undersökningen själva i den boendes lägenhet. De får svar direkt och kan starta eventuella behandlingar och det blir inga onödiga sjukhusbesök.

Blodsockermätare

Med en blodsockermätare går det att följa blodsockerhalten mycket mer effektivt. Genom sensorn som sitter på armen slipper man sticka i fingret. Många med diabetes typ 1 har detta idag men det har varit ovanligt för personer med diabetes typ 2 på äldreboenden.

Digital läkemedelsignering

All administration kring de boendes läkemedel och andra hälso- och sjukvårdsinsatser finns samlade i en app. Det innebär att medarbetarna som ger läkemedel på delegation kan administrera detta på plats i lägenheterna direkt och de slipper signera på papper vilket var fallet tidigare.

-Jag tycker verkligen att dessa produkter förbättrar både för de boende och för oss som arbetar, avslutar Mandana.