Kommuner i gemensam satsning på kompetensutveckling för socialsekreterare

4 maj 2023, kl. 13:52 - Omsorg & stöd

Deltagare på utbildning sitter och samtalar vid bord
Nu är den nationella kompetensutvecklingen för socialtjänsten, Yrkesresan, igång i Stockholms län. 15 av länets 26 kommuner är med och det är både online-utbildningar och fysiska utbildningstillfällen. Just nu pågår två parallella kurser på plats i Täby och socialsekreterare från flera kommuner kommer hit.

Yrkesresan är ett nationellt koncept för kontinuerlig kompetensutveckling inom socialtjänsten. Det finns utbildningar för både erfarna och mindre erfarna medarbetare. Flertal av de fysiska kurser som hålls i länet kommer att ske på plats i Täby men utbildarna kommer från såväl Täby som andra kommuner.

- Det är otroligt bra att vi kan öka våra kunskaper tillsammans. Det är värdefullt att kunna göra utbildningar online när tiden tillåter, men även att ses och dela erfarenheter. Dessutom är det bra att det blir samma utbildningar i hela landet, säger Anton Tuvelid, socialsekreterare i Täby kommun och en av utbildarna i kursen om hur man samtalar med barn.

Först ut är kurser för handläggare för barn och unga. De två första fysiska kurserna som nu hålls i Täby kommun är Handläggning med barnet i centrum som är en grundläggande kurs för nya handläggare om processerna i handläggning samt Samtal och delaktighet om hur man samtalar med barn och hur man skapar delaktighet med och för barnet.

Framöver kommer utbildningar inom ramen för Yrkesresan även för medarbetare inom funktionsnedsättning och äldreomsorgen.